Amberlo updates blog image 6

Šiame atnaujinime mes pristatome galimybę kontroliuoti kuriuos modulius ir duomenų įrašus gali pasiekti kiekvienas sistemos naudotojas.

Prieigos prie modulių nustatymai

Nuo šiol galėsite suteikti arba uždrausti naudotojams prieigą prie kiekvieno Amberlo sistemos modulio. Tam tereikės atsidaryti naudotojo nustatymus ir „Prieiga prie modulių“ sekcijoje įjungti/išjungti prieigą prie atitinkamų modulių.

Pvz.: Išjungus prieigą prie sąskaitų ir sutarčių, naudotojas nebematys sąskaitų ir sutarčių sistemoje. Toliau pateiktuose paveikslėliuose matosi Amberlo įrankių juosta su visais įjungtais moduliais ir su išjungtomis sąskaitomis ir sutartimis.

Visi moduliai įjungti:

Išjungtos sąskaitos ir sutartys:

Prieigos prie duomenų įrašų nustatymai

Kiekviename modulyje galėsite nustatyti kuriuos duomenų įrašus kiekvienas naudotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti.  Žemiau esančiame paveikslėlyje parodyti laiko kortelių modulio prieigos prie įrašų nustatymai.

Šie laiko kortelių modulio prieigos prie įrašų nustatymai leidžia realizuoti tokias roles:

Advokato padėjėjas – kuria laiko korteles, mato ir redaguoja tik savo laiko korteles, negali trinti jokių laiko kortelių:

Advokatas – kuria, mato, redaguoja ir gali ištrinti savo laiko korteles; mato, redaguoja ir gali ištrinti savo komandos korteles:

Partneris – gali atlikti visus veiksmus su visomis laiko kortelėmis:

Buhalteris (išrašo sąskaitas) mato visas laiko korteles. Negali kurti, redaguoti ar trinti jokių laiko kortelių:

Tokiu pačiu būdu galima nustatyti prieigą visų modulių visiems duomenų įrašams.

Komandos priskyrimas prie bylos ar kliento

Jeigu naudotojui yra apribotas priėjimas tik prie savo ir savo komandos duomenų, kad naudotojas galėtų pasiekti savo komandos duomenis, jis turi būti priskirtas komandai prie kliento ar bylos. Tam reikia atsidaryti bylos ar kliento kortelę ir „Komandos ir Rolės“ sąraše įtraukti naudotoją į komandos narių sąrašą.

 

Kaip veikia apribojimai su realiais duomenimis?

Paimkime kaip pavyzdį advokatų kontorą:

 • Advokatų kontoros partneris Kazimieras turi matyti visą informaciją įskaitant išrašytas sąskaitas, gautus ir vėluojančius mokėjimus, komandos užimtumą.
 • Sąskaitas išrašo buhalterė Ona, todėl ji turi matyti visų klientų informaciją bei visų bylų laiko korteles ir sąskaitas, tačiau ji visiškai nedirba su užduotimis, planavimu ir dokumentais, todėl jai prieigos prie šių duomenų nereikia.
 • Kontoroje yra keletas teisininkų komandų. Kontoros politika yra tokia, kad advokatų padėjėjai turi dalintis bendra bylų informacija ir kiekvienas vesti savo darbo laiką, tačiau jie neturi matyti kolegų laiko ir kompanijos finansų. Tuo tarpu advokatai turi matyti savo komandas, vedamas bylas ir visą susijusią informaciją, įskaitant vedamų bylų finansus.
 • Kontoroje yra dvi teisininkų komandos:
  • Advokato Petro komandoje dirba padėjėjai Jonas ir Antanas. Petro komanda dirba su įmonių įsigijimais.
  • Advokato Algirdo komandoje dirba padėjėjai Inga ir Juozas. Algirdo komanda dirba su skolomis, bankrotais ir restruktūrizavimo projektais.
 • Abi komandos dirba su ta pačia įmonių grupe „Investicijų fondas“, todėl informaciją apie klientą turi pasiekti visi komandų nariai. Tam jie visi turi būti priskirti į kompanijos „Investicijų fondas“ komandą.
 • Petro komanda šiuo metu veda bylą dėl kompanijos „A“ įsigijimo. Yra sukurta byla „Kompanijos A įsigijimas“. Prieiga prie bylos yra suteikta visai Petro komandai. Tokiu būdu užtikrinama, kad Algirdo komanda nematys šios bylos informacijos.
 • Algirdo komanda dirba dėl kompanijos skolos ir delspinigių priteisimo iš kompanijos „B“. Yra sukurta byla „Skolos priteisimas iš kompanijos B“. Prieiga prie bylos yra suteikta visai Algirdo komandai. Tokiu būdu užtikrinama, kad Petro komanda nematys šios bylos informacijos.

Amberlo leidžia realizuoti aukščiau aprašytą scenarijų. Tam reikia nustatyti sekančius apribojimus prieigai prie duomenų:

 • Partneris Kazimieras: leisti matyti visus duomenis.
 • Buhalterė Ona: leisti matyti visus klientus, visas laiko korteles ir visas sąskaitas; leisti kurti sąskaitas; uždrausti prieigą prie bylų, planavimo ir dokumentų.
 • Advokatai Petras ir Algirdas: leisti matyti, redaguoti, šalinti visus klientus; leisti kurti bylas, matyti, redaguoti, trinti savo ir komandos bylas.
 • Padėjėjai Jonas, Antanas, Inga ir Juozas: leisti matyti visus klientus; leisti matyti savo ir komandos bylas; leisti kurti laiko korteles, leisti matyti, redaguoti, trinti savo laiko korteles; uždrausti prieigą prie sąskaitų.

Tokiu atveju duomenų suvedimas ir prieiga prie duomenų įrašų atrodys sekančiai:

 • Advokatas Petras sukuria bylą „Kompanijos A įsigijimas“. Į komandos narius įtraukia Joną ir Antaną.
 • Advokatas Algirdas sukuria bylą „Skolos priteisimas iš kompanijos B“. Į komandos narius įtraukia Ingą ir Juozą.
 • Advokatai ir padėjėjai veda darbo valandas prie savo bylos. Advokatai mato savo ir visos komandos darbo valandas, tuo tarpu padėjėjai mato tik savo darbo valandas.
 • Kadangi buhalterė Ona mato visas laiko korteles, atėjus laikui išrašyti sąskaitas ji įtraukia visas darbo valandas ir išrašo sąskaitas klientui pagal abiejų komandų atliktus darbus.
 • Kiekvienas advokatas matys sąskaitas išrašytas jo vedamai bylai, kai tuo tarpu savininkas Kazimieras matys visas išrašytas sąskaitas.

Jeigu dar neišbandėte Amberlo, tai gali padaryti čia.

Jūsų Amberlo komanda

 • Share:

Leave a Comment

Siųsti žinutę