Amberlo v.1.10 atnaujinimas: sisteminiai pranešimai, sąskaitų patobulinimai ir papildytas grupavimas

Amberlo updates blog image

Amberlo v.1.10 atnaujinimas atsineša sisteminius pranešimus, sąskaitų patobulinimus bei papildytą grupavimą. Nuo šiol Amberlo tampa jūsų virtualiu asistentu!

Sisteminiai pranešimai

Nuo šiol Amberlo praneš apie artėjančius susitikimus, priskirtas užduotis ar vėluojančias sąskaitas. Pranešimus galėsite gauti pačioje Amberlol sistemoje bei elektroniniu paštu. Paspaudus ant pranešimo, bus atidaryta su pranešimu susijusi informacija (užduotis, susitikimas, sąskaita ar byla).

Amberlo Notifications blog image

Taip pat kiekvienas sistemos naudotojas galės pats konfigūruoti kuriuos pranešimus jis nori gauti, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

Notification Settings blog image

Sąskaitų patobulinimai

Nuo šiol galėsite redaguoti sąskaitos šablono tekstus ir nustatyti kiek informacijos rodyti sąskaitoje ir ataskaitoje. Po šio pakeitimo galėsite ruošti ir klientams ir teismui tinkančias ataskaitas.

Sąskaitos šablono nustatymai

  • Rodyti sąskaitos įrašus su nuline kaina – laiko kortelės su nuline kaina bus rodomos sąskaitoje.
  • Rodyti „Sąskaitą išrašė“ – sąskaitos šablone bus rodoma kas išrašė sąskaitą.
  • Rodyti įrašo mokesčių sumą – kiekvienam įrašui bus rodoma to įrašo PVM suma.

Ataskaitos šablono nustatymai

  • Rodyti susijusios sąskaitos numerį – bus rodomas su ataskaita susijusios sąskaitos numeris
  • Rodyti pagrindinės susijusios bylos numerį – kiekvienoje eilutėje bus rodomas sąskaitai priskirtos bylos numeris
  • Rodyti asmenį – prie kiekvienos laiko kortelės bus rodomas darbą atlikęs asmuo
  • Rodyti su įrašu susijusios bylos numerį – prie kiekvienos laiko kortelės bus rodomas tai laiko kortelei priskirtos bylos numeris
  • Rodyti ataskaitų įrašų eilutes su nuline kaina – ataskaitoje bus rodomos laiko kortelės su nuline kaina

Saugoti kaip numatytuosius – einamos sąskaitos nustatymai bus išsaugoti kaip numatytieji ir panaudoti kuriant naujas sąskaitas

Sąskaitos aprašymo redagavimas

Pasirinkus sąskaitos šabloną su ataskaita bus galima pasikeisti sugeneruotos sąskaitos aprašymą.

Papildytas grupavimas sąrašuose

Pridėjome grupavimą pagal įvairius parametrus klientams, byloms ir sutartims. Taip pat pridėjome papildomą grupavimą pagal įrašus, turinčius veiksmų. Tokiu būdu sąrašo viršuje atskiroje grupėje „Įrašai turintys veiksmų“ matysite įrašus, kurie turi neužbaigtų užduočių ar suplanuotų susitikimų.

Jeigu dar neišbandėte Amberlo, tai gali padaryti čia.

Jūsų Amberlo komanda

  • Share:

Leave a Comment

Siųsti žinutę