Amberlo a Excel #2/10 – większe bezpieczeństwo informacji

Amberlo a Excel wygodniejsze zarządzanie informacjami prawnymi obraz bloga 2

Praca nad sprawami prawnymi wiąże się z poufnymi informacjami na temat klientów. Ujawnienie lub utrata informacji poufnych może bardzo często powodować ogromne straty finansowe i zaszkodzić reputacji firmy. Dlatego też bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych należy traktować poważnie.

Microsoft Excel

Microsoft Excel został stworzony dla indywidualnych użytkowników i nie zapewnia bezpieczeństwa danych. Pliki programu Excel mogą być chronione hasłem, ale ten mechanizm można łatwo zhakować, co czyni go niewystarczająco bezpiecznym. Excel nie pozwala na ustawianie praw dostępu dla poszczególnych użytkowników. Plik Excel można w łatwy sposób skopiować na pendrive lub przesłać we wiadomości e-mail, dlatego praktycznie niemożliwe jest kontrolowanie, kto uzyska dostęp do informacji, a zwłaszcza ograniczenie takiego dostępu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wniosek: W arkuszach kalkulacyjnych trudno jest zarządzać uprawnieniami, kontrolą dostępu i poziomami odpowiedzialności. Innymi słowy, w programie Excel trudno jest osiągnąć bezpieczeństwo, ponieważ arkusze kalkulacyjne można łatwo udostępniać, kopiować i rozpowszechniać.

Amberlo – oprogramowanie dla firm prawniczych

Amberlo przechowuje informacje w centrum danych Amazon AWS*, a dostęp do nich mają tylko upoważnieni użytkownicy z danej kancelarii prawnej. Administrator systemu może w dowolnym momencie przyznać lub ograniczyć dostęp do poszczególnych informacji. Dokumenty i inne ważne informacje przechowywane w Amberlo są szyfrowane. Amberlo posiada wielowarstwową budowę, w której każda warstwa implementuje mechanizmy bezpieczeństwa i jest chroniona zaporą ogniową. Minimalizuje to możliwość nieautoryzowanego dostępu.

Amberlo jest corocznie poddawane audytom pod kątem certyfikatów bezpieczeństwa (takich jak ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27017) w celu zapewnienia usług w chmurze i bezpieczeństwa danych osobowych.

*AWS stawia sobie bezpieczeństwo za najwyższy priorytet i oferuje centrum danych i architekturę sieci zbudowaną tak, aby spełniała wymagania najbardziej wrażliwych na bezpieczeństwo organizacji, w tym NASA, Atlassian oraz Dow Jones. AWS stale rozwija swoje podstawowe usługi bezpieczeństwa, na przykład zarządzanie tożsamością i dostępem, rejestrowanie i monitorowanie, szyfrowanie i zarządzanie kluczami, segmentacja sieci i ochrona przed odmową usługi.

Wniosek: Amberlo zapewnia firmom prawniczym bezpieczeństwo danych i umożliwia dostęp do informacji tylko upoważnionym użytkownikom. Oprogramowanie dla prawników Amberlo oferuje jasne uprawnienia dostępu oparte na rolach, dzięki czemu można określić, kto może przeglądać i zmieniać ważne informacje dotyczące Twojej firmy prawniczej. Oprogramowanie to posiada też solidną funkcją logowania, co gwarantuje, że bezpieczeństwo jest w nim szczególnie ważne. Ponadto dzięki scentralizowanym i chronionym rejestrom przetwarzania, problemy z bezpieczeństwem są dodatkowo zmniejszone.

Jeśli jeszcze nie przetestowałeś/-aś Amberlo, możesz to zrobić tutaj.

Zespół Amberlo

  • Share:

Leave a Comment

Send a Message