Amberlo w gronie najbezpieczniejszych aplikacji dla prawników wg SecurityScorecard

Cyber bezpieczeństwo dla prawnikow _amberlo blog image

Amberlo znalazło się w gronie najbezpieczniejszych aplikacji dla prawników według firmy SecurityScorecard, która jest globalnym lider w dziedzinie ratingów cyberbezpieczeństwa. Nasza aplikacja uzyskała najwyższy wynik A w skali A-F, co przekłada się na 93 punkty na 100 możliwych do zdobycia. Ten rating stawia Amberlo w gronie najbezpieczniejszych aplikacji chmurowych dla branży prawniczej na świecie. Dlaczego według  SecurityScorecard firmy prawnicze muszą dbać o cyberbezpieczeństwo i jak to powinny robić?

SecurityScorecard jest wiodącym globalnym dostawcą zautomatyzowanych ocen ryzyka cybernetycznego. Firma została utworzona w 2013 roku przez niezależnych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i ryzyka – dr Aleksandra Yampolskiy’ego i Sama Kassoumeha. Opatentowana technologia ratingowa SecurityScorecard jest wykorzystywana przez ponad 30 tysięcy organizacji na potrzeby zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zarządzania ryzykiem podmiotów zewnętrznych, raportowania zarządu, analiz due diligence, ubezpieczania cybernetycznego i nadzoru regulacyjnego.

Rankingi SecurityScorecard, tworzone w oparciu o autorską metodologię oceny bezpieczeństwa, pozwalają łatwo ocenić każdą firmę oraz aplikację pod kątem bezpieczeństwa cybernetycznego i zaprognozować potencjalną częstotliwość naruszania danych, która będzie wynikać z odporności organizacji czy aplikacji na cyberzagrożenia. SecurityScorecard jest uważane za najlepsze narzędzie na rynku do oceny ryzyka i bezpieczeństwa przez takie organizacje, jak Forrester Research (raport) czy Gartner (raport).

Cyberbezpieczeństwo w kancelarii prawnej – dlaczego to jest takie ważne?

Cyberbezpieczeństwo w kancelarii prawnej _amberlo blog image

 

 

O temacie cyberbezpieczeństwa w kancelariach prawnych pisaliśmy już kilkukrotnie na naszym blogu, zwracając uwagę m.in. na wzrost zagrożeń w tym obszarze w związku z wojną w Ukrainie, czy omawiając badania ILTA dotyczące cyberbezpieczeństwa w kancelariach prawnych. Warto jednak przypomnieć jeszcze raz główne powody, dla których kancelarie prawne powinny dbać o cyberbezepiczeństwo, a także metody postępowania, które mogą ograniczyć ryzyka związane z cyberatakami. Tym razem wykorzystamy do tego celu porady SecurityScorecrd, które zostały zamieszczone we wpisie blogowym  tej firmy na temat bezpieczeństwa rozwiązań legal tech.

Według SecurityScorecard, firmy prawnicze muszą dbać o cyberbezpieczeństwo ze względu na dwa główne powody:

 • wagę danych, jakie powierzają im klienci,
 • dużą częstotliwość ataków na kancelarie, która wynika z przekonania cyberprzestępców o wartości danych do zdobycia w wyniku udanego ataku i łatwości celu.

Jakie są najczęstsze rodzaje zagrożeń?

Zdaniem SecurityScorecard, kancelarie prawne najczęściej są narażone na poniżej wyliczone zagrożenia.

 • Naruszenia bezpieczeństwa przechowywanych danych – poufne danych klientów i dotyczące ich informacje finansowe są jednym z najczęstszych powodów, dla których hakerzy obierają na cel swoich ataków kancelarie prawne;
 • Oszustwa phishingowe i zhakowanie kont e-mail – wielu prawników używa poczty e-mail jako głównej formy komunikacji i korzysta z innych narzędzi internetowych, takich jak DocuSign, które mogą łączyć się z adresami e-mail i skrzynkami odbiorczymi klientów. Może to narazić firmy prawnicze na wysokie ryzyko ze względu na wrażliwy charakter informacji przesyłanych między klientami a prawnikami.
 • Ransomware – to forma złośliwego oprogramowania wykorzystywana przez hakerów do szyfrowania plików. Po zaszyfrowaniu plików cyberprzestępcy żądają opłaty za przywrócenie użytkownikom normalnego dostępu i operacji.
 • Zarzuty nadużyć – jeśli klient uważa, że ​​organizacja nie robi wystarczająco dużo, aby skutecznie chronić jego dane, może złożyć pozew przeciwko kancelarii zarządzającej danymi.

Rady SecurityScorecard, jak budować skuteczne programy cyberbezpieczeństwa w kancelariach prawnych

Jak zabezpieczyć dane_amberlo blog image

Ochrona ważnych danych firmowych i klientów to proces, który należy realizować w sposób ciągły, ponieważ cyberprzestępcy cały czas zwiększają arsenał swoich możliwości o nowe narzędzia. Częścią tego procesu powinno być:

 • promowanie kultury cyberbezpieczeństwa – szkolenie pracowników w zakresie świadomości cybernetycznej jest kluczowym elementem programu cyberbezpieczeństwa, co wynika z faktu, że wiele głównych zagrożeń wśród firm prawniczych ma swoje źródło w niefrasobliwości pracowników wewnętrznych;
 • ustanowienie polityki i procesów cyberbezpieczeństwa – opracowanie procesu oceny ryzyka umożliwia organizacji ciągłe monitorowanie cyberzagrożeń i ustalanie priorytetów w tym obszarze w oparciu o poziom ich wpływu na działanie firmy. Ustanowienie wewnętrznych zasad cyberbezpieczeństwa pomaga również usprawnić zarządzanie zespołami ds. bezpieczeństwa, a także edukować pracowników firmy, jak reagować na ataki, jeśli się pojawią;
 • opracowanie procesu oceny ryzyka – obejmuje to analizę wszystkich aktywów firmy w celu zidentyfikowania różnych zagrożeń stojących przed organizacją. Zagrożenia należy uszeregować według priorytetów w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia każdego potencjalnego ryzyka oraz wpływ, jaki miałoby ono na firmę;
 • stworzenie planu reakcji na incydenty – powinien on jasno określać, co należy zrobić, kiedy zagrożenie zostanie wykryte, a także do kogo należy upewnienie się, że wszystko odbywa się zgodnie z przyjętym sposobem postepowania;
 • bieżące instalowanie poprawek i aktualizacji oprogramowania – około 60% naruszeń danych jest spowodowanych przez luki, dla których istniała poprawka, dlatego bieżące aktualizowanie oprogramowania to podstawa polityki cyberbezpieczeństwa
 • ograniczenie dostęp do sieci wewnętrznej – powinny go mieć tylko pracownicy. Każda kolejna to dodatkowy punkt wejścia dla hakerów i ryzyko dla firmy.

Jak podkreśla SecurityScorecard, podstawową procedurą powinno także być ewaluowanie wykorzystywanego oprogramowania, a także partnerów pod kątem stwarzanego przez nich ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Amberlo, z jednym z  najwyższych wyników w branży legal tech, jest z pewnością narzędziem, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa Twojej organizacji i ograniczenie ryzyka dla Twoich klientów. O stosowanych zabezpieczeniach w naszym systemie możecie przeczytać tutaj.

 • Share:
Send a Message