Jak odejść z kancelarii z klasą? Jak usprawnić proces przekazania spraw?

Jak odejść z kancelarii z klasą? Jak usprawnić proces przekazania spraw?

Doprawdy trudno jest wskazać jakąś jedną, uniwersalną przyczynę tego zjawiska. Dla jednych powodem odejścia z kancelarii prawnej może być chęć rozwoju, dla innych wypalenie zawodowe. Równie ważna jest zmiana sytuacji rodzinnej lub przeprowadzka do innego miasta, a nawet państwa. Abstrahując od motywacji, istotne jest, by zmiana miejsca pracy nie spowodowała komplikacji sytuacji prawnej klientów, oraz by nie pozostawić po sobie negatywnych wspomnień. Jak odejść z kancelarii? Czego nie zaniedbać? Zapraszamy do lektury.

Dlaczego prawnicy opuszczają firmę? 

Po części odpowiedź na to pytanie padła we wstępie do artykułu. Poprawnie rozumiany zawód prawnika jest profesją żywą, podlegającą ciągłym zmianom. Modyfikacje legislacyjne, konieczność wkraczania w nowe obszary prawa, rotacje kadrowe i kształcenie uzupełniające sprawiają, że wszelka stagnacja jest obca tej grupie zawodowej.

Nie da się stać w miejscu i jednocześnie być niezmiennie skutecznym. Bierność de facto oznacza regres, stopniową utratę autorytetu, korzystnych zleceń i w efekcie śmierć zawodową.

Poza tym długoletnia praca w jednym miejscu powoduje ograniczenie zakresu działania do określonych, przynależnych dla danego regionu spraw. Może się przecież zdarzyć, że prawnik latami będzie zajmował się jedynie sprawami związanymi z zaborem mienia lub zakłóceniem miru domowego. Wszystkie inne dziedziny siłą rzeczy pozostaną zaniedbane, co w prostej linii doprowadzi do zubożenia profesjonalizmu takiej osoby.

Wspomnieliśmy już o wypaleniu zawodowym. Stała współpraca z tymi samymi osobami, wykorzystywania tych samych narzędzi, a nawet stykanie się z jedną grupą klientów prowadzi do rutyny, spadku efektywności i zniechęcenia. Brak możliwości korzystania z nowoczesnych narzędzi, jakim jest np. oprogramowanie dla prawników, może być powodem frustracji. Jedyną szansą na zmianę tej sytuacji jest rezygnacja z pracy, na rzecz zmiany otoczenia, ludzi i zakresu obowiązków.

Immanentną częścią natury człowieka jest chęć rozwoju. U jednych występuje w większym stopniu, u innych w mniejszym. Jednak w środowisku prawników wydaje się obecna w sposób szczególnie zauważalny. Nie należy traktować tego zjawiska pejoratywnie, ponieważ ta cecha sprawia, iż prawnik jest skuteczny. To także jest powód, który determinuje przedstawicieli palestry do dokonywania częstszych zmian w życiu zawodowym.

Odejście z pracy może przyczynić się do awansu, a nawet może stać się przyczyną założenia własnej kancelarii prawnej.

Na końcu wypada wymienić niesatysfakcjonujące zarobki i nieporozumienia w pracy.

Najczęstsze powody odejścia z kancelarii prawnej:

  • Zmiana sytuacji rodzinnej;
  • Zmiana miejsca zamieszkania;
  • Poszukiwanie perspektyw awansu;
  • Poszukiwanie możliwości rozwoju;
  • Perspektywa podwyżki wynagrodzeń;
  • Nieporozumienia w pracy.

I wiele innych. Motywacji zapewne jest tyle, ilu prawników, a wszystkie wynikają w równym stopniu ze specyfiki tego zawodu oraz ludzkiej natury.

Jak zaplanować zmianę miejsca pracy? 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że odejście z pracy powinno wypełniać wszelkie znamiona zgodności z prawem. W polskim systemie prawnym metoda odejścia wiąże się ściśle z formą zatrudnienia. Zatem może obowiązywać okres wypowiedzenia, sposób rozwiązania stosunku pracy, w grę także może wchodzić zakaz pracy dla konkurencji oraz konieczność zachowania tajemnicy służbowej.

Zanim to nastąpi, należy przedsięwziąć pewne kroki, aby uniknąć kłopotów w przyszłości oraz pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie.

Zmiana miejsca zatrudnienia lub w ogóle rezygnacja z tej formy zarobku powinny być poprzedzone chłodną analizą obejmującą funkcjonowania w przyszłości. Pamiętajmy, że życie toczy się dalej a struktura ekonomiczno-społeczna niejako wymusza konieczność posiadania źródeł dochodu. Przyjmując, że odejście z dotychczasowej kancelarii wiąże się z inną propozycją pracy, należy przygotować sobie odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, staż pracy i ewentualne referencje. Te ostatnie nie są wymagane, jednak znacznie podnoszą szanse uzyskania wymarzonej posady i są mile widziane na rozmowie z przedstawicielem działu HR.

W aktualizacji CV należy dodać obecną kancelarię, podać ewentualne osiągnięcia, a także wspomnieć o nabytych umiejętnościach. Może być to na przykład obsługa CRM dla kancelarii.

Przygotowując się do objęcia nowego stanowiska pracy, wypada wcześniej zapoznać się z profilem przyszłej firmy. Być może na pierwszym spotkaniu padnie pytanie o motywację aplikowania do danej kancelarii. Wcześniejsze przygotowanie pozwoli uniknąć niezręcznego zakłopotania.

Ostateczne podjęcie decyzji o odejściu powinno wiązać się z poinformowaniem o swoich zamiarach dotychczasowego kierownictwa. Oprócz formy pisemnej warto porozmawiać z przełożonym osobiście. W ten sposób okazuje się należny szacunek, a poza tym jest okazja złożyć podziękowanie za pracę.

Warto pamiętać, że w przyszłości będzie być może okazja do współpracy. Dobrze jest pozostawić po sobie dobre wrażenie. Podobnie ze współpracownikami, dla nich także można zorganizować jakieś nieoficjalne spotkanie, które może być potraktowane jako pożegnanie w pracy.

Planując opuszczenie kancelarii, wypada uwzględnić potrzeby dotychczasowego miejsca pracy. Chodzi o wybór terminu odejścia tak, by dać szansę pracodawcy na znalezienie odpowiedniego zastępstwa. O ile to możliwe, solidny pracownik powinien w miarę swoich możliwości pozamykać niezakończone sprawy, zadbać o porządek w dokumentach oraz przekazać je swojemu następcy wraz z pełną informacją odnośnie do toczących się postępowań. W ten sam sposób powinno się przekazać wszelkie wyposażenie elektroniczne. Następnie należy dopilnować rozliczeń finansowych, zwrotu pobranych zaliczek oraz dokumentów poświadczających zakupy firmowe.

Wypada wspomnieć o sytuacjach, kiedy odejście z kancelarii nie jest miłym przeżyciem, wręcz przeciwnie. Pracownik odchodzący styka się z wymówkami, niechęcią, a nawet pretensją. Przewidując taką ewentualność, dobrze jest zawczasu przygotować się psychicznie z zamiarem unikania wszelkiej konfrontacji. Warto pamiętać, iż do niczego to nie prowadzi, a może spowodować w przyszłości jakieś konsekwencje. Nie warto narażać się na złą opinię, która może kiedyś dotrzeć do nowych współpracowników. Jest bardzo źle widziane ostentacyjne zachowywanie i okazywanie urazy. Wszelkie negatywne opinie na temat byłego pracodawcy i współpracowników bezwzględnie należy zachować dla siebie.

Profesjonalizm wymaga, by o swojej decyzji poinformować także klientów. Nie do pomyślenia jest sytuacja, kiedy klient dowiaduje się o zmianie prawnika jako ostatni. Stawia to w niekorzystnym świetle nie tylko kancelarię, lecz także odchodzącego pracownika.

Dlaczego prawnicy opuszczają firmę? 

Jak sprawnie przekazać sprawy i klientów swojemu następcy w kancelarii? 

Przekazanie obowiązków wymaga czasu i kultury osobistej. Trzeba uwzględnić, że następca pozostaje w kancelarii, a zatem wiążą go dotychczasowe terminy i zobowiązania. Nachodzenie i nagabywanie takiej osoby jest objawem braku kultury. Dobrze jest poinformować kolegę o swoich zamiarach i uzgodnić wolny termin, kiedy przekazanie klienta nie będzie kolidować z innymi obowiązkami.

Przed spotkaniem z następcą mile widziane będzie przygotowanie się merytoryczne do rozmowy, a także zadbanie o komplet dokumentów, oczywiście wcześniej uporządkowanych.

W wielu przypadkach istotne informacje dotyczące postępowania dostępne są jedynie w formie ustnej. Dobrze też jest pamiętać, by wspomnieć następcy o preferencjach klienta co do form obsługi, dokonać opisu charakterologicznego, a nawet znaczenie mogą mieć ulubione przez klienta formy i pory kontaktów.

Obsługa prawna w dużej mierze bazuje na zaufaniu i pozytywnych relacjach, w związku z tym znajomość cech charakterystycznych klienta może pomóc następcy w nawiązaniu pozytywnej współpracy.

Tam, gdzie to konieczne należy zadbać o pisemne potwierdzenie zdania dokumentacji i sprzętu. Dotyczy to także pojazdu służbowego.

Zmiana miejsca pracy nie jest niczym niezwykłym. Z pewnością nie musi to być coś, co pozostawi poczucie niesmaku i żalu. Przejście należy raczej pojmować w kategorii pozytywnej zmiany, niosącej ze sobą nowe perspektywy rozwoju. Odejście jest także okazją pokazania własnej, wysokiej kultury osobistej i profesjonalizmu. Tym samym jest to dowód, że w pełni się zasługuje na zaufanie.

  • Share:
Send a Message