Jak zarządzać małą firmą prawniczą

lawyers hands on computer - blog image

Zarządzanie firmą prawniczą bez względu na jej wielkość nie jest łatwe. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo, czy też pełnowartościową organizację, istnieją określone zestawy wyzwań, przed którymi stają wszystkie firmy prawnicze. Oczywiście mamy tu na myśli rentowność. Bez względu na zastosowaną strategię zarządzania kancelarią, Twoim ostatecznym celem powinno być zwiększenie jej rentowności.

Prowadzenie małej kancelarii wymaga poświęcenia i dyscypliny w wielu obszarach. Najważniejszym z tych obszarów jest posiadanie zadowolonej bazy klientów, która musi być pewna Twojego poświęcenia i wiedzy. Dzięki strategiom, które przedstawiliśmy poniżej Twoja firma będzie w stanie zapewnić wysokiej jakości usługi i skoncentrować się się na tym, co Twój zespół robi najlepiej, czyli wygrywać sprawy.

Law firm admin

Pomocne strategie zarządzania firmami prawniczymi: 

Opracuj instrukcje dotyczące procesów i procedur

Efektywne procesy mogą pomóc w rozwoju Twojej kancelarii i zwiększeniu jej produktywności, a tym samym zysków. Silne systemy i procedury pomagają uzyskać jednolite wyniki i zmniejszają ryzyko jakichkolwiek problemów wynikających z nieporozumień lub niewłaściwego postępowania. Przykładem jest zastosowanie tego samego procesu, aby śledzić przepracowany czas i zarządzać fakturami. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowymi płatnościami lub niezgadzającymi się saldami kont.

Posiadanie takich instrukcji dotyczących procedur pozwoli również zaoszczędzić czas poświęcany na szkolenie nowych pracowników. Udany proces wdrażania ułatwia nowym pracownikom opanowanie zasad funkcjonowania firmy i obowiązujących w niej norm. Innymi słowy, oszczędza czas Tobie i Twojemu personelowi, dając Wam więcej czasu, aby skupić się na sprawach związanych z zarabianiem pieniędzy

Poznaj możliwości oszczędzania czasu i pieniędzy

Oszczędność pieniędzy jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Świetnym sposobem, aby zaoszczędzić pieniądze jest zwrócenie uwagi na mniejsze koszty, które dają większą kwotę po ich zsumowaniu. Warto porównać nakład czasu z przychodami. Ostatecznie czas spędzony na pracy przez pracowników powinien generować godziny płatne lub przynajmniej przekładać się na mistrzowską obsługę klienta.

Spójrzmy na przykład, który dotyczy wielu firm prawniczych. Powszechny problem wśród kancelarii prawnych dotyczy kosztów związanych z udaniem się do sądu. Kiedy musisz dostarczyć dokumenty do sądu, zastanów się, jak długo trwa przejazd tam i z powrotem oraz ile pracy można w tym czasie wykonać? Biorąc pod uwagę te czynniki, być może lepszym rozwiązaniem na dłuższą metę byłoby wynajęcie kuriera.

Inne możliwości, aby zaoszczędzić czas i pieniądze obejmują:

  • Negocjowanie czynszu
  • Zatrudnianie pracowników na pół etatu
  • Zapewnienie podstawowych artykułów biurowych

Wykorzystaj organizację w swoim biurze 

Organizacja jest oczywistą zaletą podczas zarządzania firmą prawniczą. Stosowanie taktyk, takich jak planowanie spotkań z klientami, delegowanie zadań i efektywne ustalanie priorytetów, może zagwarantować, że cały zespół będzie znał swoje zadania, a cele Twojej firmy będą jasne i klarowne.

Ponadto ważne jest, aby wdrożyć odpowiedni system w zakresie prowadzenia dokumentacji. Począwszy od wiadomości e-mail po notatki dla klientów i formalne propozycje, wszystkie dokumenty muszą podlegać ustrukturyzowanej metodzie kategoryzacji, do której każdy w biurze będzie miał łatwy dostęp. Warto wspomnieć, że prostszym sposobem, aby utrzymać ład i porządek jest skorzystanie z oprogramowania dla firm prawniczych, które automatyzuje wszystkie systemy bez ryzyka utraty jakichkolwiek danych klienta

Law firm management software

Promuj pozytywne środowisko pracy

Pozytywne środowisko pracy ma ogromny wpływ na sposób działania każdej kancelarii. Jeżeli klienci poczują pozytywną energię wchodząc do Twojego biura, z pewnością poczują się bardziej komfortowo i pewnie w Twoich rękach. Może to również przyczynić się do bardziej produktywnej etyki pracy.

Pozytywne środowisko pracy można osiągnąć poprzez:

  • Organizację comiesięcznych lub cotygodniowych spotkań z pracownikami, aby upewnić się, jak radzi sobie Twój zespół
  • Stosowanie zasady, że równowaga jest kluczowa i może pomóc promować produktywność

Działaj strategicznie 

Budowanie bazy klientów jest integralną częścią zarządzania małą firmą prawniczą. Jako właściciel kancelarii prawnej musisz posiadać strategiczny biznesplan, który pozwoli Twojej firmie podążać we właściwym kierunku. Usprawnienie przepływu pracy i regularne aktualizowanie bazy danych pomoże Ci zapewnić maksymalną wydajność oraz przyczyni się do utworzenia silnej sieci klientów

Inwestuj w technologię

Mniejsze firmy prawnicze mogą efektywnie korzystać z oprogramowania dla prawników, aby wyprzedzić swoich konkurentów, zarówno tych dużych jak i małych. Automatyzacja procesów związanych z prowadzeniem kancelarii za pomocą oprogramowania dedykowanego dla małych firm prawniczych jest znacznie trudniejsza w przypadku większych firm. Takie oprogramowanie może nie być zoptymalizowane pod kątem automatyzacji lub nie obejmować większej liczby pracowników. Niemniej jednak, zastosowanie odpowiedniej technologii zagwarantuje sukces Twojej kancelarii poprzez zwiększenie wskaźników wydajności.

Law firm management software

Uwagi końcowe

Najlepszym sposobem, aby zarządzać małą kancelarią jest wykorzystanie oprogramowania dla małych firm prawniczych. Platformy takie jak Amberlo mogą zwiększyć produktywność Twojej firmy i przemienić ją w bardzo wydajną organizację.

Dowiedz się więcej na temat tego, co Amberlo może dla Ciebie zrobić lub jak Twoja kancelaria może skorzystać z tego wyjątkowego oprogramowania. Napisz do nas wiadomość e-mail na adres info@amberlo.io lub zajrzyj na naszą stronę internetową www.amberlo.io.

  • Share:
Send a Message