Legal tech, czyli nowe technologie w kancelarii. Czy prawnicy chętnie korzystają z nowych technologii?

Legal tech, czyli nowe technologie w kancelarii.

Obecne czasy zapewniają dostęp do technologii, która ułatwia nam codzienne życie prywatne, ale także zawodowe. Nowe rozwiązania pozwalają na wzniesienie swojego biznesu na jeszcze wyższy poziom i zwiększenie efektywności pracy, a co za tym idzie – uzyskiwanie wyższego zysku. W jaki sposób tego rodzaju trendy przejawiają się m.in. w branży prawniczej? Czym jest coraz popularniejszy „legal tech”? Zachęcamy do lektury naszego tekstu, w którym wyjaśniamy to i wiele innych istotnych pojęć!

Legal tech, czyli nowe technologie w kancelarii. Czy prawnicy chętnie korzystają z nowych technologii?

Nowe technologie nie ominą z pewnością żadnego sektora w gospodarce. Za sporym popytem na takie usługi rośnie podaż ze strony branży IT, która chce zapewnić swoim klientom najlepsze i najbardziej zbliżone do ich potrzeb oraz oczekiwań narzędzia. Technologia wbrew wielu teoriom nie ma bowiem zastąpić czynnika ludzkiego, lecz wspomóc pracowników w codziennym funkcjonowaniu! Jak sytuacja przedstawia się wśród prawników? Z jakich rozwiązań korzystają polskie kancelarie prawne? Przekonajmy się o tym!

Czym jest legal tech i jak wygląda w praktyce?

Legal tech to dość szerokie pojęcie, dlatego z całą pewnością niemal każdemu prawnikowi obiło się ono o uszy. Jedni interpretują je jako rozwiązanie, które w znacznej mierze zastępuje prawników, inni z kolei upatrują w nim szansy na odciążenie pracowników w wielu czynnościach. Jak się okazuje, nie ma jednej prostej definicji tego określenia, ale mimo to można stwierdzić, że przez legal tech należy rozumieć wszelkie elementy technologiczne, które pozwalają na jeszcze efektywniejsze zarządzanie pracą kancelarii, świadczeniem usług prawnych, obsługą klientów i kontrolą zmieniających się co rusz przepisów. Technologie dla prawników są więc w pełni pozytywnym zjawiskiem zarówno dla przedstawicieli tego zawodu, właścicieli firm prawniczych, jak i ich klientów, a także nie-klientów.

Legal tech, czyli nowe technologie w kancelarii. Czy prawnicy chętnie korzystają z nowych technologii?

Jakie technologie wykorzystują na co dzień prawnicy?

Jak legal tech wygląda w praktycznym wymiarze i jakie konkretnie rozwiązania stosuje się obecnie w kancelariach? Warto zacząć od tego, że wszystko zależy w tym obszarze od potrzeb i wymagań poszczególnych podmiotów. Wszelkiego typu programy prawnicze mają zapewnić wyższą jakość oferowanych usług prawnych, jak i uporządkować wiele procesów wewnątrz samej kancelarii. Oprogramowanie dla prawników może być kompleksowe, ale także skupiać się na wąskich zagadnieniach takich jak choćby ochrona danych osobowych, analiza informacji, pomoc przy promocji usług kancelarii i zdobywaniu nowych klientów itp. Większość firm prawniczych wykorzystuje technologie dla kancelarii m.in. w celu szybszego i prostszego tworzenia umów czy pism procesowych, bezpiecznego kontaktu ze współpracownikami oraz samymi klientami, przekazywania na odległość poufnych danych oraz informacji dotyczących poszczególnych spraw, które nie mogą trafić do osób trzecich, a nawet monitorowaniem czasu pracy prawników, kosztów, systemu płatności, fakturowania, księgowości i w końcu procesów windykacyjnych.

Czy prawnicy i kancelarie chętnie korzystają z nowych technologii?

Oprogramowanie dla prawników z uwagi na mnogość korzyści, jakie przynosi, jest wdrażane w coraz większej liczbie kancelarii. Specjaliści przyznają, że zjawisko to jest przyszłością całego sektora i nie sposób będzie je pominąć. Dotyczy to zarówno mniejszych, jak i większych podmiotów, ponieważ niezaprzeczalnym faktem jest to, że stosowanie technologicznych narzędzi pozwala na zwiększenie wydajności pracy oraz koniec końców – konkurencyjności na rynku. Wszelkiego typu programy stają się wręcz integralną częścią pracy prawnika. Dzięki odpowiedniemu systemowi można bowiem obecnie zarządzać sprawami i kontaktem wewnątrz firmy z dowolnego miejsca. Ma to znaczenie szczególnie w takim okresie jak teraz, gdy dominować zaczyna praca zdalna czy hybrydowa, a wielu prawników pracuje w terenie. Skuteczny i sprawny CRM dla kancelarii jest już nie tylko jedną z możliwości, co wręcz koniecznością, jeśli chce się myśleć o prawidłowym funkcjonowaniu i dalszym rozwoju! W dłuższej perspektywie należy rozpatrywać zastosowanie nowych technologii w kancelarii jako inwestycję, która powinna zwrócić się z nawiązką.

Legal tech – jakie technologie

W ramach legal tech można wskazać kilka kluczowych obszarów, które znalazły już praktyczne zastosowanie w funkcjonowaniu wielu kancelarii prawniczych. Na uwagę zasługują rozwiązania typu Contract Review, które zapewniają dostęp do wzorów dokumentów, szablonów czy formularzy wspomagających tworzenie kontraktów czy udzielanie porad prawnych klientów, a także programy w zakresie Contract Management, a więc pozwalające na kompleksowe zarządzanie umowami, aktualizowanie ich itp. Do kluczowych elementów legal tech należą także funkcje zapewniające monitorowanie i analizę zgromadzonych danych, usprawnienia w zakresie obsługi klientów oraz rozliczania zleceń, a także zarządzanie sprawami, nad którymi pracuje większa liczba prawników w danej kancelarii. Jak widzimy, warto wybrać oprogramowanie dla prawników, które zapewnia większość tych funkcji i pozwala na kompleksowe zarządzanie.

  • Share:
Send a Message