Na czym polega Różnorodność i integracja (D&I) i dlaczego jest tak ważna w kancelarii?

Na czym polega Różnorodność i integracja (D&I) i dlaczego jest tak ważna w kancelarii?

Świat zmienia się na naszych oczach, a razem z nim konieczne jest modyfikowanie standardów istniejących w przeróżnych obszarach, w tym przede wszystkim w biznesie. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie u siebie zasad w myśl D&I, czyli różnorodności i integracji. O czym dokładnie mowa? Czym się to charakteryzuje?

Dla większości z nas praca i realizowanie swoich zawodowych celów to jeden z głównych obszarów codzienności. To dlatego tak ważne jest to, aby funkcjonować w przyjaznym i różnorodnym środowisku pracy. Stworzenie tego rodzaju miejsca jest uzależnione nie tylko od działań i woli pracodawcy, ale w szczególności samych pracowników. Dotyczy to każdej branży, w tym także sektora prawniczego.

Czym jest Różnorodność i integracja (D&I)?

D&I to skrót od angielskiego: Diversity and Inclusion, co po polsku oznacza “różnorodność i integracja”. Z pojęciem tym można spotkać się coraz częściej, ponieważ cała idea stała się pewnego rodzaju wyznacznikiem nowych standardów w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników. Można nawet stwierdzić, że wdrożenie w poszczególnych firmach rozwiązań, które ułatwią integrację w środowisku pracy, jest jednym z ważniejszych wyzwań obecnych czasów. D&I należy rozumieć w szerokim ujęciu i biorąc pod uwagę wiele różnego rodzaju płaszczyzn, na których integracja i różnorodność miałyby się odbywać: społecznej, ekonomicznej, kulturowej czy też językowej. Istotnym elementem może być ponadto sfera technologiczna w takich kwestiach jak choćby odpowiednio dostosowane do umiejętności poszczególnych pracowników oprogramowanie dla prawników, którego używa się w firmie.

Jakie są koszty prowadzenia kancelarii adwokackiej?Jakie są koszty prowadzenia kancelarii adwokackiej?

Na czym polega Różnorodność i integracja (D&I) w firmie prawniczej?

Branża prawnicza nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, a wręcz przez wielu ekspertów jest uznawana za ten sektor, który w kontekście D&I powinien dać dobry przykład innym podmiotom gospodarczym. Prawnicy wykonują bowiem w naszym kraju i nie tylko zawód zaufania publicznego, a prestiż tej profesji zobowiązuje do tego, aby jej reprezentanci kierowali się otwartością i jak najwyższymi standardami. Różnorodność i integracja w kancelarii nie jest więc jedynie ciekawym hasłem, lecz występującym coraz częściej pozytywnym zjawiskiem, które powinno stać się wyznacznikiem dla wszystkich firm prawniczych. Przy czym każda z kancelarii powinna podejść do tego tematu indywidualnie, ponieważ niezwykle ważne jest w tym przypadku dostosowanie planowanych rozwiązań do sytuacji w konkretnym miejscu pracy. D&I może przynieść wiele świetnym skutków, ale tylko wtedy, gdy podejdzie się do zagadnienia ze zdrowym rozsądkiem i otwartą głową. Kluczowe jest bowiem nie tylko nastawienie samych pracodawców czy bezpośrednich przełożonych, ale odpowiednia postawa każdej z osób pracujących w firmie prawniczej.

Dlaczego dbanie o różnorodność w kancelarii jest tak istotne?

Na czym polega różnorodność – to pytanie zadaje sobie wielu prawników, którzy w swoim środowisku pracy lub w konkurencyjnych kancelariach mieli możliwość zapoznania się z ideą D&I. Na tak postawione pytanie nie ma jednak jednej prostej i właściwej odpowiedzi, ponieważ wiele zależy od kontekstu. Mimo to warto zwrócić uwagę na korzystne efekty postępowania w myśl tej koncepcji, a mianowicie na związek między promowaniem i wdrażaniem różnorodności a lepszymi wynikami biznesowymi i poprawą relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie. Na tej podstawie można dojść do słusznego wniosku, że im bardziej przyjazne środowisko pracy, tym większa motywacja, morale, ale i produktywność poszczególnych pracowników, jak i całego zespołu. Rośnie także poczucie odpowiedzialności za wyniki, a dzięki temu lepiej układa się też współpraca. To z kolei przekłada się w dłuższej perspektywie na wzrost poziomu obsługi prowadzonych spraw i zadowolenia klientów, a więc także większych zysków. Dzięki stosowaniu D&I w praktyce kancelarie otwierają się na wiele nowych możliwości!

Jak poprawić Różnorodność i integracja (D&I) w kancelarii?

Zastosowanie idei różnorodności i integracji w kancelarii prawniczej należy postrzegać w kategoriach działań długoterminowych. Wspieranie D&I powinno przejawiać się przede wszystkim budowaniem różnorodnych zespołów czy zatrudnieniem w firmie prawniczej osób o odmiennych poglądach, co może otworzyć ciekawą dyskusję na wiele tematów. Istotą całego ruchu D&I jest bowiem w dużej mierze właśnie tolerancja dla odrębności swoich współpracowników, a także umiejętność stworzenia interesującej relacji z osobami, których zdania w danym obszarze nie podzielamy. Warto przekonać pracowników do odważnego wyrażania siebie i zabierania głosu zawsze wtedy, gdy czuje się taką potrzebę. Dobrym rozwiązaniem jest integrowanie zespołu poprzez uczestnictwo w licznych eventach lub organizowanie własnych. Jednym ze sposobów na skuteczne wdrożenie idei D&I jest przeprowadzenie w zespole anonimowej ankiety, w której każdy z zatrudnionych wskaże swoje sugestie dotyczące tej kwestii, podzieli się obawami, a także zaproponuje, w jaki sposób może dołożyć cegiełkę do poprawy różnorodności i integracji w kancelarii.

  • Share:
Send a Message