Oprogramowanie do zarządzania sprawami Amberlo a Excel #3/10 – mniej błędów

Legal software benefits blog image

Prawnicy muszą dysponować rzetelnymi informacjami. Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych zamiast oprogramowania do zarządzania sprawami może wydawać się tańszym rozwiązaniem w perspektywie krótkoterminowej, ale w dłuższej perspektywie nie jest tak opłacalne. Błędne informacje mogą nie tylko skutkować stratami finansowymi, ale także wpływać na przebieg sprawy sądowej, a nawet jej wynik. Dlatego też należy w jak największym stopniu unikać jakichkolwiek błędów.

Microsoft Excel

Microsoft Excel nie zapewnia skutecznej kontroli jakości danych. Dane są wprowadzane ręcznie, a użytkownik może wprowadzić dowolne dane. Program Excel nie posiada również żadnych mechanizmów kontroli zduplikowanych danych, więc bardzo łatwo jest je zduplikować. Badania przeprowadzone przez Dartmouth College wykazały, że 94% dokumentów Excela zawiera błędy! Można zatem powiedzieć, że arkusze kalkulacyjne oferują znikomą kontrolę nad jakością. Ponadto wraz z aktualizowaniem arkuszy rośnie możliwość wystąpienia błędów. Informacje można łatwo zastąpić lub nadpisać, co bardzo zmniejsza niezawodność arkuszy kalkulacyjnych.

Amberlo – oprogramowanie do zarządzania sprawami

Oprogramowanie dla prawników Amberlo automatyzuje wprowadzanie danych i przeprowadza kontrolę ich jakości. Tworzy również połączenia między rekordami danych, aby uniknąć wystąpienia duplikatów. Dzięki temu prawnicy mogą wprowadzać dane szybciej i znacznie zminimalizować liczbę błędów.

Wniosek: Amberlo minimalizuje błędy i eliminuje duplikaty.

Jeśli jeszcze nie korzystałeś/-aś z Amberlo, możesz to zrobić tutaj.

Zespół Amberlo

  • Share:

Leave a Comment

Send a Message