Outsourcing usług prawnych – co to? Kiedy warto skorzystać z outsourcingu prawnego?

Outsourcing usług prawnych – co to? Kiedy warto skorzystać z outsourcingu prawnego?

Każdy przedsiębiorca wie, że jednym z elementów dobrego zarządzania biznesem jest umiejętność delegowania zadań. Ma to szczególne znaczenie w branży prawniczej, gdzie w dużym stopniu o sukcesie decydują fachowa wiedza oraz określone umiejętności. Tymczasem nie ma prawnika, który znałby się na wszystkich dziedzinach. Z tego powodu jednym z ciekawszych i korzystnych rozwiązań jest możliwość skorzystania z outsourcingu prawnego.

Prawnik wykonuje zawód zaufania publicznego i jego głównym celem powinno być jak najlepsze reprezentowanie interesów swoich klientów. Aby zachować wysoki standard świadczonych usług bardzo często kancelarie prawne muszą wspomagać się pomocą zewnętrznych firm, które posiadają odpowiedni potencjał ludzki, kompetencje, a także czas. Czym jest outsourcing usług prawnych, a także jak wygląda w praktyce? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na takie wyjście?

Na czym polega outsourcing usług prawnych?

Outsourcing prawny to nic innego jak wydzielenie ze struktury organizacyjnej danej kancelarii pewnych procesów i zadań, a następnie powierzenie ich wykonania podmiotowi zewnętrznemu. Powodów takiego działania jest wiele, ale wśród najpopularniejszych można wymienić przede wszystkim konieczność sięgnięcia po ekspercką wiedzę czy też oddelegowanie konkretnych usług ze względu na ograniczone możliwości czasowe. Kancelarie prawne przyjmują miesięcznie wiele różnego rodzaju spraw, które dotyczą wszelkich dziedzin. Nie każdy podmiot posiada z kolei prawników zajmujących się tak szerokim zakresem tematycznym, a w przypadku skorzystania z outsourcingu eksperci z wielu dziedzin mogą jednocześnie pracować nawet nad kilkoma prowadzonymi przez kancelarię sprawami. Jednym z ciekawych przykładów outsourcingu jest m.in. używane w kancelarii oprogramowanie dla prawników. Bardzo często outsourcing procesów prawnych jest realizowany w ramach stałej usługi, co przynosi wiele korzyści takich jak ujednolicenie działań kancelarii, stworzenie spójnej koncepcji obsługi klientów. Taki model postępowania usprawnia pracę i minimalizuje ryzyko wystąpienia większych pomyłek, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wizerunek kancelarii, a w konsekwencji także na interesy klientów.

Na czym polega outsourcing usług prawnych?

Jakie wady i zalety posiada outsourcing prawny?

Specjalizacja w branży prawnej to jedno z kluczowych pojęć jeśli mówimy o tym, na czym w istocie polega outsourcing dla prawników. Niewątpliwą zaletą korzystania z tego typu rozwiązania jest możliwość zasięgnięcia porady prawnej osób, które na co dzień zajmują się wąskim obszarem tematycznym, bez konieczności zatrudniania ich u siebie w kancelarii. Dzięki temu można liczyć na szybkie i fachowe wsparcie, a jednocześnie zaoszczędzić sporo środków finansowych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Ile kosztują usługi prawne? Jaka jest stawka prawnika i co ma na nią wpływ? Na tego rodzaju współpracy zyskują obie strony, a w szczególności klient, który może być pewny, że jego sprawa jest prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów. Minusów outsourcingu prawnego można dopatrywać się w tym, że kancelaria traci w pewnym stopniu kontrolę nad kwestiami merytorycznymi i formalnymi prowadzonych spraw, a jednocześnie zachowuje odpowiedzialność przed klientem za wszelkie działania w ramach pełnomocnictwa. Konieczne staje się także dopełnienie formalności związanych z ochroną i poufnością przekazanych zewnętrznemu przedsiębiorstwu informacji oraz danych.

Kiedy outsourcing usług prawnych jest opłacalny?

Mówi się, że outsourcing to w pewnym sensie przyszłość branży prawniczej i nie mam w tym stwierdzeniu żadnej przesady. Rozwiązanie to cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością, a właściciele kancelarii dopatrują się w nim szansy na zwiększeniu zysków przy minimalnych kosztach i nakładzie pracy. Outsourcing prawny sprawdzi się w zarówno w przypadku mniejszych, jak i większych firm prawniczych, niezależnie od rodzaju spraw, którymi się zajmują. Coraz częściej na zewnętrzne zlecenia decydują się prawnicy, którzy działają w dużej mierze zdalnie i potrzebują kogoś, kto stawi się za nich w sądzie lub zrealizuje inne zadanie w terenie. Firmy świadczące usługę outsourcingu prawnego podchodzą jednak do tych kwestii dość elastycznie i wszystko sprowadza się tak naprawdę do umówienia się na konkretne warunki współpracy.

Jak skorzystać z outsourcingu usług prawnych?

Najważniejszą kwestią jest przeanalizowanie sytuacji kancelarii i odpowiedzenie sobie na pytanie, w których obszarach outsourcing usług prawnych byłby wskazany? Wiele zależy bowiem od profilu działalności danego podmiotu, a więc m.in. tego, czy prawnicy wyłącznie udzielają porad prawnych, przygotowują wzory pism i inne dokumenty, a może również reprezentują klientów w sądzie i przed innymi organami? Potrzeby kancelarii wynikać mogą także z tego, na rzecz jakich podmiotów świadczy usługi: osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji państwowych? Jak więc widzimy, elementów wpływających na to, jak finalnie powinna wyglądać usługa outsourcingu usług prawnych jest wiele, ale na rynku funkcjonuje obecnie tak wiele podmiotów, że z pewnością każdy prawnik znajdzie korzystną ofertę.

  • Share:
Send a Message