Prawnicy na pomoc Ukrainie

Help Ukraine_Amberlo blog image

Prawnicy w Polsce aktywnie włączyli się w pomoc Ukrainie. Jeśli twoja kancelaria jeszcze tego nie zrobiła, a nosi się z takim zamiarem, zachęcamy z skorzystania ze sporządzonej przez nas listy najciekawszych inicjatyw podejmowanych przez różne stowarzyszenia prawnicze, a także oddolnych inicjatywy, do których można dołączyć, aby okazać swoje wsparcie Ukraińcom po inwazji Rosji na ich kraj. Robiąc naszą listę skupiliśmy się przede wszystkim na tych inicjatywach, które mają największy zasięg i są w jakiś sposób koordynowane.  

Działania Naczelnej Rady Adwokackiej 

W czwartek, 24/02/2022 roku, na nadzwyczajnym posiedzeniu obradowała Naczelna Rada Adwokacka. Podczas obrad poświęconych sytuacji za wschodnią granicą RP przyjęto dwie uchwały: jedną ze wsparciem dla adwokatury ukraińskiej i drugą, w której potępiono agresję Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę i zaapelowano do władz RP o „podjęcie wszelkich niezbędnych i koniecznych działań, w tym wynikających z prawa międzynarodowego, których celem będzie stworzenie systemowej pomocy dla osób dotkniętych skutkami działań wojennych”. 

Jednocześnie Naczelna Rada Adwokacka rozpoczęła organizowanie pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy. Dziekani poszczególnych okręgowych rad adwokackich zostali zobowiązani do wyznaczenia koordynatorów do spraw utworzenia i organizacji programu pomocowego dla osób potrzebujących pomocy prawnej w związku z sytuacją na Ukrainie. 

Aktualna lista takich koordynatorów wraz z ich danymi kontaktowi jest dostępna tutaj. Naczelna Rada Adwokacka apeluje o zgłaszanie się do pomocy w szczególności przez tych prawników, którzy posługują się językiem ukraiński lub rosyjskim, ale wszystkie inne osoby zainteresowane poświęceniem swojego czasu, aby pomóc, są także bardzo mile widziane. 

Działania Krajowej Izby Radców Prawnych  

Lawyers Help Ukraine_Amberlo blog image

 

Wsparcie i solidarność z Ukrainą zadeklarowały też władze radców prawnych. Włodzimierz Chróścik , prezes Krajowej Izby Radców Prawnych (KIRP), wystosował list do Władz Adwokatury Ukraińskiej z deklaracją pełnego wsparcia ze strony naszego samorządu w obliczu sytuacji politycznej, w której znalazła się Ukraina. Jednocześnie KIRP wyraził pełną solidarność z Narodem Ukraińskim.  

Za tymi symbolicznymi gestami poszły także praktyczne działania, w tym wyznaczenie koordynatorów odpowiadających za organizację pomocy prawnej pro bono na terenie działania poszczególnych izb w całym kraju. Ich pełna lista jest dostępna tutaj. Radcy prawni i aplikanci radcowscy chcący zaangażować się w pomoc prawną pro bono obywatelom Ukrainy mogą zgłosić się bezpośrednio do koordynatorów pomocy prawnej w macierzystych Okręgowych Izbach Radców Prawnych. 

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla obywateli Ukrainy zostało zlokalizowane w Warszawie i uruchomiło specjalną stronę internetową – https://prawnicyukrainie.pl/ – na której są podawane aktualne informacje, jak można zaangażować się w pomoc. Amberlo również jest zaangażowane w działania pomocowe w ramach tej akcji udostępniając za darmo własny system wszystkim prawnikom pomagającym uchodźcom z Ukrainy do prowadzenia związanych z tym spraw.

Zarówno KIRP, jak i Adwokatura rozpoczęły również prowadzenie szeregu szkoleń dla osób chcących udzielać pomocy uchodźcom. Chodzi tutaj o podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji prawników i radców prawnych z zakresu przepisów dotyczących cudzoziemców, legalizacji pobytu itp. 

Działania Krajowej Rady Notarialnej 

W obliczu wojny w Ukrainie w pomoc włączyła się także Krajowa Rada Notarialna. Zaapelowała ona do wszystkich notariuszy w Polsce o wszechstronne wsparcie dla obywateli Ukrainy oraz zorganizowała zbiórkę pieniędzy na ten cel. Notariusze są gotowi za darmo poświadczać podpisy na dokumentach m.in. tych potrzebnych dla ukraińskich dzieci. W tym przypadku nie ma jednak żadnej listy notariuszy biorących udział w akcji ani nie wyznaczono koordynatorów tych działań, którzy by taką listę udostępniali. 

Inicjatywy oddolne 

Na portalach społecznościowych działają też grupy założone w celu wymiany informacji i wsparcia obywateli Ukrainy. Obok typowych porad prawnych są tam również przekazywane informacje o możliwości wsparcia w zakresie transportu, znalezienia miejsca w szpitalu, czy wyrobienia dokumentów. Największą także społecznością jest: 

 

W serwisach społecznościowych można także znaleźć szereg lokalnych grup, które zrzeszają osoby chcące pomagać uchodźcom w różnych obszarach, w tym od strony prawnej. Najwięcej takich grup działa na Facebooku. Aby je odszukać, wystarczy wpisać w wyszukiwarce tej platformy np. „pomoc dla Ukrainy”. Jeśli nasza kancelaria pomaga uchodźcom z Ukrainy, warto dodać taką informację na jednej z grup, aby ułatwić dotarcie tej informacji do potrzebujących. 

Akcja Rzeczpospolitej 

Law firms Help Ukraine_Amberlo blog image

W akcje pomocy obywatelom Ukrainy włączyła się także redakcja „Rzeczpospolitej”, która poprosiła kancelarie gotowe do świadczenia takiej pomocy o przesłanie informacji na ten temat na adres monitor@rp.pl. Obiecała nagłośnić wszelką pomoc, a listę prawników przekazać również placówkom konsularnym i ośrodkom, które będą zajmować się wsparciem dla uchodźców. 

Jako producent oprogramowania dla prawników, mający swoje korzenie na Litwie i polskich inwestorów na pokładzie, gorąco zachęcamy do dołączenia do którejś z tych inicjatyw, na miarę swoich możliwości. Jednocześnie prosimy o kontakt, jeśli pominęliśmy jakąś inicjatywę. Chętnie naszą listę uzupełnimy o każdą akcję, której celem jest niesienie pomocy. 

Jeśli niesiecie pomoc prawną uchodźcom z Ukrainy i chcielibyście wiedzieć, jak możemy Wam w tym pomóc, prosimy o kontakt mailowy: office@amberlo.io, albo telefoniczny: +48 22 104 27 42.

  • Share:
Send a Message