Aktualizacja Amberlo 1.17: twórz faktury od wielu podmiotów prawnych

Amberlo update 1.17 blog image

Prawnicy pracujący w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością często działają w ramach odrębnych podmiotów prawnych. Wspólnie zajmują się sprawami, planują czas, ale wystawiają faktury i rozliczają się oddzielnie. Od teraz Amberlo umożliwia stworzenie osobnego podmiotu prawnego dla każdego pełnomocnika i wystawianie faktur od wybranego podmiotu. Podczas wystawiania faktur obowiązuje indywidualna numeracja faktur oraz inne ustawienia.

Jak utworzyć kilka podmiotów prawnych?

Nowy podmiot prawny można utworzyć w kilku prostych krokach:

  1. Otwórz ustawienia konta:

Amberlo - Account Settings blog image

2. Wciśnij ((plus) – Utwórz nowy) w tabeli „Firmy/Oddziały”, wprowadź dane firmy lub oddziału i naciśnij „Zapisz”:

Amberlo - Create Company EN blog image

*Podmioty prawne mogą być tworzone tylko przez użytkowników z uprawnieniami administratora.

Jak przypisać podmiot prawny do adwokata?

Aby przypisać podmiot prawny do użytkownika, należy otworzyć szczegóły użytkownika, wybrać firmę lub oddział i nacisnąć „Zapisz”:

Amberlo - Edit branch EN blog image

Jak wystawiać faktury od wybranego podmiotu prawnego?

Podczas wystawiania faktur firma przypisana do danego użytkownika jest automatycznie wybierana jako sprzedawca. Aby wystawić fakturę od innego podmiotu prawnego, należy wybrać sprzedawcę z listy dostępnych firm:

Amberlo - Choose a Seller blog image

 

Po wybraniu sprzedawcy faktura zostanie wystawiona na podstawie wybranych danych sprzedawcy, w tym numeru faktury i innych ustawień.

Jeśli jeszcze nie przetestowałeś/-aś Amberlo, możesz to zrobić tutaj.

Zespół Amberlo

  • Share:
Send a Message