Jaką wybrać nazwę dla kancelarii prawnej?

Blank silver glass signboard on textured wall mockup

Jednym z wymogów przy zakładaniu kancelarii prawnej jest podanie jej nazwy. Jak się okazuje, wielu założycieli ma z tym problem, ponieważ wybór nazwy nie jest prostym zadaniem, szczególnie w tej konkretnej branży. Z jednej strony bowiem należy wyróżnić się na rynku, z drugiej jednak zachować zdrowy rozsądek i przede wszystkim trzymać się przyjętych zasad korporacyjnych. Czy istnieje złoty środek, a jeśli tak – jak można go znaleźć?

Branża prawnicza rządzi się swoimi regułami z uwagi na wysoki prestiż oraz poziom zaufania społecznego. Przedstawiciele tego środowiska muszą wziąć sobie do serca wiele ważnych zasad, których należy przestrzegać w trakcie swojej kariery, a jedną z nich jest zachowanie powagi zawodu. Musi się ona objawiać na każdej płaszczyźnie codziennego funkcjonowania, w tym także poprzez prawidłowo dobrane nazwy kancelarii prawnych.

Kancelaria prawna – forma i charakterystyka

Prawnicy, którzy chcą prowadzić własną kancelarię, są zobligowani do jej rejestracji. W praktyce rozpoczęcie biznesu przez osobę uprawiającą zawód prawniczy, czyli na przykład adwokata, sprowadza się po prostu do założenia własnej działalności gospodarczej. Cała procedura odbywa się w tym przypadku dokładnie w taki sam sposób, jak wówczas, gdy przedsiębiorstwo rejestruje przedstawiciel innej profesji. Kluczowym aspektem jest tutaj wybór formy prawnej pomiędzy jednoosobową działalnością a spółką prawa handlowego. Oba rodzaje prowadzenia biznesu różnią się od siebie pod niemal każdym względem, ale jednym z obszarów, który je łączy, jest konieczność posiadania nazwy.

Jaką nazwę wybrać dla jednoosobowej kancelarii?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą należy złożyć we właściwym urzędzie gminy lub miasta formularz CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do państwowego rejestru przedsiębiorców. Jedną z informacji, jakie trzeba podać w tym dokumencie, jest właśnie nazwa zakładanego podmiotu gospodarczego, która zgodnie z wolą ustawodawcy musi zawierać w sobie co najmniej imię i nazwisko właściciela firmy. Oprócz tego założyciel ma prawo dodać do nazwy kolejny człon, który może określać między innymi rodzaj wykonywanej działalności czy wskazywać na konkretną branżę. W praktycznym wymiarze możliwości jest o wiele więcej, a co za tym idzie – niektórzy przedsiębiorcy decydują się na unikalne nazwy. Czy to dobre rozwiązanie dla branży prawniczej?

Nazwa kancelarii prawnej - jak może brzmieć?

Nazwa kancelarii prawnej – jak może brzmieć?

Nie ma jednej prostej i prawidłowej odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być nazwa dla kancelarii prawnej. Należy jednak wskazać na kilka najczęściej stosowanych reguł. Bardzo często nazwa kancelarii radcy prawnego lub nazwy kancelarii adwokackich sprowadzają się do imienia oraz nazwiska właściciela z dopiskiem “Kancelaria Adwokacka” lub “Kancelaria Radcy Prawnego. Powszechnie używanym wariantem jest także dodanie do imienia i nazwiska nazwy wykonywanego zawodu, czyli np. “Jan Kowalski Adwokat”. Tego rodzaju nazwa dla kancelarii cechuje się prostym przekazem i pokazuje, że prawnik zamierza postawić na budowanie marki osobistej. Przed wyborem tego rozwiązania warto jednak sprawdzić, jak wiele firm o takiej samej nazwie funkcjonuje już w przestrzeni publicznej, a także zarezerwować sobie nazwę domeny (strony internetowej) oraz profili w mediach społecznościowych.

Jaka nazwa dla spółki prawniczej będzie odpowiednia?

Jeśli mówimy natomiast o wyborze nazwy dla spółki prawniczej, mamy tutaj do czynienia z nieco innymi uregulowaniami i ograniczeniami. Kłopot polega w znacznej mierze na tym, że przy spółkach występuje więcej niż jeden założyciel, a z biegiem czasu skład osobowy takiego podmiotu gospodarczego może ulec zmianie. To z kolei prowadzi do konieczności późniejszej modyfikacji, która wiąże się z wieloma formalnościami oraz kosztami. Mimo wszystko, najczęściej występującym wariantem jest zbudowanie nazwy spółki z nazwisk wspólników, o ile porozumieją się oni co do tego, czyje nazwisko będzie widnieć jako pierwsze. Jeśli spółkę zakłada spore grono osób, wtedy dobrym wyjściem będzie wskazanie w nazwie nazwisk najważniejszych założycieli z dopiskiem: “i wspólnicy” lub “i partnerzy”. Konstrukcję taką spotykamy również w sytuacji, gdy możliwe jest wskazanie głównego założyciela, przez co nazwa staje się krótsza i łatwa do zapamiętania.

Nazwa spółki prawniczej – skróty i inicjały

Jeszcze jednym ze sposobów nazywania spółek prawniczych jest użycie inicjałów, w tym przypadku pierwszych liter nazwisk wspólników. Należy jednak zwrócić uwagę na finalne brzmienie takiego skrótu oraz sprawdzić, czy nie istnieje podmiot prawniczy o takiej samej nazwie. Nie powinna ona bowiem wprowadzać klientów w błąd i powodować jakichkolwiek wątpliwości, a jednocześnie ma być optymalna w praktycznym zastosowaniu.

Czego unikać, wybierając nazwę dla kancelarii?

Nazwa kancelarii nie może budzić kontrowersji lub negatywnych skojarzeń. Zabronione jest także wprowadzanie za jej pomocą w błąd odbiorców. Chęć odróżnienia się od konkurencji nie powinna sprawić, że nazwa będzie godzić w powagę zawodu prawnika. Ponadto, przed nadaniem nazwy należy sprawdzić, czy nie została ona zarejestrowana jako chroniony znak towarowy, co sprawi, że nie będzie można jej użyć. Nazwa nie powinna być także zbyt długa albo skomplikowana. Wszystko po to, aby była wygodna w użyciu na przykład na wizytówkach, pieczątkach, czy wszelkiego rodzaju dokumentach firmowych, w tym fakturach, którymi coraz więcej kancelarii zarządza przez specjalne oprogramowanie dla prawników.

Nazwa kancelarii a kreatywność

Dobra nazwa może w znacznym stopniu wpłynąć na rozwój firmy prawniczej i pomóc w budowaniu jej rozpoznawalności na rynku. Oczywiście zawsze istnieje możliwość zmiany nazwy, ale jeśli podmiot funkcjonuje już od dłuższego czasu, trzeba dokładnie przemyśleć zalety oraz wady wykonania takiego kroku. Nazwa powinna być prosta, a jednocześnie na tyle ciekawa, aby przyciągać nowych klientów. To dlatego wielu prawników decyduje się na kreatywne rozwiązania, ale trzeba zachować tutaj zdrowy rozsądek i jednak trzymać się pewnych ogólnie przyjętych ram.

  • Share:
Send a Message