Formy rozliczeń z klientami kancelarii prawnej – jaki sposób rozliczenia wybrać?

Relaxed mature businessman working in contemporary office

Każdy zawód wiąże się z nieco innymi zasadami, także jeśli chodzi o stawkę wynagrodzenia. Branża prawnicza jest pod tym kątem dosyć specyficzna, ponieważ trudno tutaj mówić o jakimkolwiek standardzie. Każda sprawa prowadzona przez prawników jest bowiem inna i należy podchodzić do niej indywidualnie. Wiele kancelarii przykłada sporą wagę do efektywnego ustalenia ceny świadczonych usług, choć nie jest to oczywiście proste wyzwanie. Na jakie więc wynagrodzenie umówić się z klientem, aby go do siebie nie zrazić, a jednocześnie samemu na tym nie stracić?

Rozliczenie z klientem kancelarii – jak do tego podejść

Tak naprawdę wszystko jest kwestią porozumienia się obu stron co do zakresu wykonywanych usług i naliczeniu za nie odpowiedniej opłaty. O ile w przypadku sporządzania pism procesowych, wezwań do zapłaty czy różnego typu umów prawnik jest w stanie przygotować sobie cennik i nim kierować się przy wycenie tego typu zleceń, o tyle trudniej w ten sposób podejść do spraw o większym ciężarze gatunkowym. Rozliczenie usług prawnych jest bowiem zależne od wielu zmiennych, w tym zawiłości i rodzaju prowadzonej sprawy, ilości czasu poświęconego przez prawnika, posiadanego doświadczenia czy obszaru tematycznego danego zagadnienia. Inaczej należy podejść bowiem do wyceny standardowych spraw, a nieco inaczej do tych, które wymagają specjalistycznej wiedzy z konkretnej gałęzi prawa.

Jak rozliczać usługi prawne?

Forma rozliczenia usług prawnych to więc dylemat każdego prawnika. Bardziej doświadczeni przedstawiciele tego zawodu na przestrzeni lat zdołali już wypracować jakiś system, choć nawet to nie zawsze się sprawdza. Bywają sprawy, które wymykają się wszelkim schematom i trudno jest oszacować wartość pomocy świadczonej przez prawnika. Problem z tym mają w szczególności prawnicy działający w pojedynkę we własnej kancelarii. W większych przedsiębiorstwach prawniczych istnieje co do zasady jednolity system rozliczania się z klientami w konkretnych okolicznościach i każdy z pracowników musi się do niego stosować. Wiele kancelarii usystematyzowało wdrażając u siebie oprogramowanie dla prawników, dzięki któremu wszelkie istotne informacje, w tym także finansowe, są gromadzone i zabezpieczane w jednym miejscu. Zarządzanie stawkami w kancelarii to żmudne zadanie, dlatego warto zautomatyzować ten proces poprzez wspomniane oprogramowanie typu Amberlo. System jest w stanie samodzielnie – na podstawie zebranych danych – dostosować odpowiednie stawki, a następnie na ich podstawie wystawić fakturę dla klienta.

Formy rozliczenia za usługi prawnicze – zalety i wady

Ogólnie przyjęło się, że prawnicy korzystają z czterech głównych form takich jak opłata za poradę prawną, opłata za czynność lub sprawę, opłata godzinowa, a także opłata ryczałtowa. Każde tego typu rozliczenie pracy adwokata ma oczywiście swoje plusy oraz minusy. Podział ten jest jednak na tyle szeroki, że znajdzie uzasadnienie w większości przypadków.

Formy wynagrodzenia prawnika
Formy rozliczenia za usługi prawnicze – zalety i wady

Opłata za poradę prawną

Ta forma chyba nikogo nie dziwi i jest jedną z najczęściej stosowanych. Wiele osób potrzebuje od prawnika wyłącznie porady w danej sprawie. Większość prawników przyjmuje tutaj jedną stawkę dla wszystkich porad, chyba że któraś z nich wymaga poświęcenia większej ilości czasu lub zapoznania się ze skomplikowaną dokumentacją. Na tym etapie obie strony podejmują także decyzję, czy zamierzają współpracować w danej sprawie.

Opłata za czynność lub prowadzenie sprawy

W tym przypadku opłata jest wyznaczana w sposób subiektywny na podstawie wielu czynników, w tym zawiłości danej sprawy lub czynności. Mowa tutaj zarówno o sporządzaniu różnego rodzaju umów czy opinii prawnych, jak i reprezentowania klienta przed wymiarem sprawiedliwości. Cena za taką usługę powinna być ustalona z klientem już na wstępie, ale w większości sytuacji jest ona wyłącznie szacunkowa, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak potoczy się sprawa i czy na przykład postępowanie nie wydłuży się na tyle, że koszty prawnika wzrosną.

Opłata godzinowa

Jest to stosunkowo często stosowany model, który daje obu stronom poczucie, że prawnik wykona pracę z należytą starannością i poświęci na to tyle czasu, ile jest w istocie potrzebne. Przy skomplikowanych sprawach kwota będzie więc proporcjonalnie wyższa, jeśli jednak będzie chodzić o łatwe do załatwienia kwestie, wówczas prawnik naliczy adekwatne wynagrodzenie. Warto, aby strony na bieżąco ustalały, na przykład za pomocą raportów, jak wiele czasu zajęła dotychczas obsługa prawna.

Ryczałt z limitem godzin

Z tej formy korzysta się przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, ale nie tylko. Opłata jest pobierana co miesiąc w stałej wysokości, a prawnik określoną liczbę godzin musi poświęcić na sprawy tego właśnie klienta. Jeśli klient nie wykorzysta limitu w danym miesiącu, godziny przechodzą na kolejny.

Jaka forma rozliczenia jest najbardziej opłacalna dla prawnika?

Jak widzimy, nie ma jednej optymalnej formy rozliczenia się między klientem a prawnikiem. Wiele zależy od okoliczności danej współpracy i zakresu obowiązków prawnika. Pomocne może być tutaj właśnie korzystanie z platformy typu Amberlo, dzięki której prawnicy mają możliwość zdefiniowania stawki według standardowego cennika i przyjętej formy rozliczenia lub na podstawie zawartej z klientem indywidualnej umowy.

  • Share:
Send a Message