Rodzaje aplikacji prawnych – jaką aplikację wybrać i ile trwają aplikacje?

Rodzaje aplikacji prawnych – jaką aplikację wybrać i ile trwają aplikacje?

Ukończyłeś studia prawnicze i zastanawiasz się, co dalej? Jedną ze ścieżek kariery zawodowej jest aplikacja prawnicza. Poznaj rodzaje aplikacji prawniczych i zobacz, z czym wiąże się wybór poszczególnych aplikacji.

Jakie są rodzaje aplikacji prawniczych w Polsce?

Jako absolwent prawa masz do wyboru kilka aplikacji prawniczych. Między sobą różnią się one m.in. czasem trwania – najdłuższa przewiduje przygotowanie do wykonywania zawodu przez 3 lata. Poznaj rodzaje aplikacji prawniczych.

Aplikacja adwokacka

Aplikacja adwokacka przygotowuje do wykonywania zawodu adwokata. Jako przyszły adwokat będziesz zdobywał wiedzę od patrona. Nauka jest ukierunkowana zarówno na pogłębienie już posiadanej wiedzy, jak i szlifowanie praktycznych umiejętności – zajęcia obejmują m.in. przedmioty z historii adwokatury i etyki. W czasie trwania aplikacji adepci zawodu mają kontakt z klientami kancelarii, mogą też wykonywać część obowiązków patrona – dzięki temu będziesz rozwijał m.in. umiejętności miękkie.

Aplikacja radcowska

Studia prawnicze otwierają drogę do aplikacji radcowskiej. Ta aplikacja prawnicza pozwala zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu radcy prawnego. Jako absolwent prawa będziesz rozwijał swoje umiejętności pod okiem patrona – radcy prawnego. Po pół roku będziesz mógł zastępować go m.in. przed sądami i organami ścigania. W trakcie zajęć teoretycznych pogłębisz wiedzę z zakresu m.in. prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz organizacji sądownictwa.

Aplikacja sędziowska

Kolejna aplikacja prawnicza, na jaką możesz się zdecydować po ukończeniu studiów prawniczych, to aplikacja sędziowska. Zajęcia odbywają się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W czasie aplikacji wsparcie merytoryczne zapewni Ci wyznaczony patron koordynator – sędzia. Po 2 latach aplikacji zostaniesz dopuszczony do praktyki – będziesz mógł m.in. zadawać pytania stronom czy świadkom. Ukończenie aplikacji sędziowskiej i zdanie egzaminu oznacza, możliwość pracy na stanowisku asesora sądowego.

Aplikacja sędziowska

Aplikacja prokuratorska

Studia prawnicze dają też możliwość rozpoczęcia aplikacji prokuratorskiej. Jej celem jest przygotowanie aplikantów do pracy w zawodzie prokuratora. Nauka odbywa się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, z kolei praktyki m.in. w prokuraturach i sądach powszechnych. Jeżeli zdecydujesz się na aplikację prokuratorską, to po roku zdobywania wiedzy będziesz mógł w niektórych sprawach występować przed sądem rejonowym. Odbycie asesury w prokuraturze da Ci możliwość ubiegania się o powołanie na stanowisko prokuratora.

Aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna przygotowuje do wykonywania zawodu notariusza. W czasie aplikacji zapoznasz się z całokształtem pracy notariusza – zakresem obowiązków i etyką zawodową. Program nauki przewiduje również pogłębienie wiedzy o pracy sądów, w tym wydziałów wieczystoksięgowych. Aby dostać się na aplikację – analogicznie jak w innych przypadkach – będziesz musiał zdać egzamin. Z kolei ukończenie aplikacji i zdanie egzaminu notarialnego pozwoli Ci ubiegać się o wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej.

Aplikacja komornicza

Kolejna aplikacja prawnicza, na którą możesz się zdecydować, to aplikacja komornicza. Docelowo przygotowuje ona do wykonywania zawodu komornika sądowego. Jako aplikant będziesz uzupełniał wiedzę teoretyczną, a praktyczne umiejętności zdobywał w kancelarii komorniczej – tam poznasz zasady m.in. prowadzenia akt czy egzekucji z poszczególnych składników majątku dłużnika. Po ukończeniu aplikacji możesz pracować jako asesor komorniczy, a następnie ubiegać się o powołanie na stanowisko komornika.

Aplikacja kuratorska

Będąc absolwentem studiów prawniczych, możesz zdecydować się też na aplikację kuratorską. Program tej aplikacji przewiduje zapoznanie się przez aplikanta m.in. z działalnością sądów, placówek opiekuńczo-wychowawczych i zakładów penitencjarnych. W czasie odbywania aplikacji poznasz także zadania kuratora sądowego. Merytoryczne wsparcie w czasie aplikacji otrzymasz od patrona – kuratora zawodowego. Aplikacja kuratorska – jak każda inna – kończy się egzaminem.

Aplikacja legislacyjna

To mniej popularna aplikacja prawnicza. Aplikacja legislacyjna przeznaczona jest głównie dla tych absolwentów prawa, którzy pracują jako urzędnicy administracji państwowej. Organizacja aplikacji leży w gestii Rządowego Centrum Legislacyjnego. W czasie tej aplikacji pogłębisz swoją wiedzę o tworzeniu prawa, a także podniesiesz kwalifikacje zawodowe. Program przewiduje zarówno wykłady i ćwiczenia, jak i zajęcia z patronami. Aplikacja kończy się egzaminem, który będziesz zdawał przed komisją egzaminacyjną.

Ile trwa aplikacja i od czego zależy jej długość?

Zastanawiasz się, ile trwa aplikacja? Czas przygotowania do zawodu prawniczego jest uzależniony od rodzaju aplikacji – niektóre aplikacje trwają dłużej, inne z kolei krócej. To jeden z czynników, które powinieneś uwzględnić podczas wyboru ścieżki kariery.

 • Ile trwa aplikacja adwokacka? Aplikacja adwokacka trwa 3 lata.
 • Ile trwa aplikacja radcowska? Aplikacja radcowska trwa 3 lata.
 • Ile trwa aplikacja sędziowska? Aplikacja sędziowska trwa 3 lata.
 • Ile trwa aplikacja prokuratorska? Aplikacja prokuratorska trwa 3 lata.
 • Ile trwa aplikacja notarialna? Aplikacja notarialna trwa 2,5 roku.
 • Ile trwa aplikacja komornicza? Aplikacja komornicza trwa 2 lata.
 • Ile trwa aplikacja kuratorska? Aplikacja kuratorska trwa 1 rok.
 • Ile trwa aplikacja legislacyjna? Aplikacja legislacyjna trwa 10 miesięcy.

Najbardziej czasochłonne są aplikacje: adwokacka, radcowska, sędziowska i prokuratorska. Z kolei najkrócej – bo mniej niż rok – trwa aplikacja legislacyjna. Różnica w czasie trwania aplikacji spowodowana jest przede wszystkim ilością materiału, który trzeba przyswoić.

Jaką aplikację prawną wybrać?

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jako absolwent prawa musisz samodzielnie zdecydować o dalszym kierunku rozwoju zawodowego. Pomocna w ustaleniu, jaką aplikację wybrać może okazać się analiza, która będzie obejmować:

 • kwestie finansowe – przykładowo w przypadku aplikacji komorniczej możesz pracować w kancelarii komorniczej, dzięki czemu możesz być niezależny finansowo,
 • materiał, którego przyswojenie będzie konieczne – aplikacje sędziowska czy adwokacka są pod tym względem znacznie bardziej rozbudowane niż np. kuratorska,
 • Twoje zainteresowania – aplikacja prawnicza powinna dać Ci możliwość pogłębiania tej dziedziny, która Cię najbardziej interesuje, np. prawa karnego,
 • perspektywy rozwoju zawodowego – nie wszystkie aplikacje są równie popularne i oblegane; wybór niszowej aplikacji może się w przyszłości opłacić,
 • długość aplikacji – aplikacje prawnicze są zróżnicowane również pod tym względem, co także powinieneś wziąć pod uwagę.

Z powodzeniem ukończyłeś aplikację i zakładasz kancelarię? W jej prowadzeniu pomoże Ci nowoczesne oprogramowanie dla prawników. Korzystając z dedykowanych narzędzi, w pełni skoncentrujesz się na rozwoju prowadzonej działalności – za pomocą zaledwie jednego programu będziesz mógł m.in. monitorować czas pracy, gromadzić informacje o prowadzonych sprawach i wystawiać faktury za świadczone usługi.

 • Share:
Send a Message