Amberlo a Excel #5/10 – wygodniejsze zarządzanie informacjami prawnymi

Excel-Amberlo legal software blog image

Podczas pracy nad sprawami swoich klientów musisz mieć wystarczające informacje, aby być w stanie wykonać określone zdanie lub podjąć daną decyzję. Zbyt mało informacji może prowadzić do błędów, a zbyt wiele danych skutkować stratą czasu podczas ustalenia, które informacje są istotne, aby wykonać określone zadanie.

Excel

Excel przechowuje informacje w wierszach i kolumnach. Ta metoda jest skuteczna w przypadku wykonywania szybkich obliczeń i zarządzania informacjami jednego typu. Nie nadaje się jednak do zarządzania informacjami biznesowymi, w przypadku których trzeba połączyć w jednym miejscu zupełnie różne dane, takie jak notatki klienta, sprawy, zadania, zestawienia z przepracowanymi godzinami i faktury. Często skutkuje to posiadaniem wielu arkuszy Excela, wśród których jeden arkusz Excel przechowuje dane klienta, inny jest używany do śledzenia przepracowanego czasu. Faktury są natomiast wystawiane przy użyciu wielu różnych arkuszy. Wszystko to skutkuje nadmiarem informacji, błędami i stratą czasu.

Amberlo

Amberlo zapewnia wgląd w informacje w zakresie 360 ​​stopni w jednym miejscu. Informacje są zorganizowane w taki sposób, że każdy ekran zawiera nie tylko główne dane, ale także wszystkie istotne informacje. Dlatego po otwarciu karty klienta zobaczysz nie tylko informacje o kliencie, ale także notatki klienta, powiązane dokumenty, otwarte zadania, zestawienia z przepracowanym czasem i faktury wystawione dla tego klienta. Zarejestrowany czas pracy jest automatycznie przypisywany do odpowiedniego klienta wraz z odpowiednimi stawkami.

Wniosek: Amberlo zapewnia wgląd w informacje w zakresie 360 ​​stopni i minimalizuje nadmiar danych.

Jeśli jeszcze nie przetestowałeś/-aś Amberlo, możesz to zrobić tutaj.

Zespół Amberlo

  • Share:

Leave a Comment

Send a Message