Aktualizacja Amberlo 1.17: twórz faktury od wielu podmiotów prawnych

Amberlo update blog image 1

Prawnicy pracujący w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością często działają w ramach odrębnych podmiotów prawnych. Wspólnie zajmują się sprawami, planują czas, ale wystawiają faktury i rozliczają się oddzielnie. Od teraz Amberlo umożliwia stworzenie osobnego podmiotu prawnego dla każdego pełnomocnika i wystawianie faktur od wybranego podmiotu. Podczas wystawiania faktur obowiązuje indywidualna numeracja faktur oraz inne ustawienia.

Jak utworzyć kilka podmiotów prawnych?

Nowy podmiot prawny można utworzyć w kilku prostych krokach:

  1. Otwórz ustawienia konta:
  2. Wciśnij ((plus) – Utwórz nowy) w tabeli „Firmy/Oddziały”, wprowadź dane firmy lub oddziału i naciśnij „Zapisz”:

*Podmioty prawne mogą być tworzone tylko przez użytkowników z uprawnieniami administratora.

Jak przypisać podmiot prawny do adwokata?

Aby przypisać podmiot prawny do użytkownika, należy otworzyć szczegóły użytkownika, wybrać firmę lub oddział i nacisnąć „Zapisz”:

Jak wystawiać faktury od wybranego podmiotu prawnego?

Podczas wystawiania faktur firma przypisana do danego użytkownika jest automatycznie wybierana jako sprzedawca. Aby wystawić fakturę od innego podmiotu prawnego, należy wybrać sprzedawcę z listy dostępnych firm:

Po wybraniu sprzedawcy faktura zostanie wystawiona na podstawie wybranych danych sprzedawcy, w tym numeru faktury i innych ustawień.

Jeśli jeszcze nie przetestowałeś/-aś Amberlo, możesz to zrobić tutaj.

Zespół Amberlo

Send a Message

aaa